Eveniment editorial: Bedri Dedja în limba română

 

Patru opere ale fondatorului
literaturii albaneze pentru copii
în limba română

Bedri Dedja* (1930-2004) personalitate poliedrică și foarte îndrăgită a culturii albaneze (poet și prozator, dramaturg și profesor universitar, traducător și jurnalist) este în unanimitate considerat fondatorul și ”părintele” literaturii albaneze pentru copii.

Și-a efectuat studiile superioare la Moscova (1953) în pedagogie, psihologie și literatură pentru copii. Timp de patru decenii, a predat la Universitatea de Stat din Tirana pedagogia și psihologia.

Membru fondator și titular al Academiei de Științe din Albania, a avut o imensă contribuție nu doar la dezvoltarea literaturii pentru copii, ci și a științei și învățământului albanez.

Multe dintre operele sale pentru copii au fost traduse și publicate în numeroase limbi străine.

* Se pronunță Bedrí Dédia. 

Câteva aprecieri 

Membru fondator al Academiei de Științe din Albania, personalitate marcantă a vieții universitare, reprezentant de seamă al științei pedagogiei și psihologiei, conducător cu înalte calități administrative, scriitor-protagonist și figură centrală în istoria literaturii pentru copii, erudit și creator cu opere ce se situează peste vremuri”. Academia de Științe din Albania, din Propunerea pentru acordarea decorației ”Cavaler al Ordinului Skanderbeg” la aniversarea a 90 ani de la naștere. 

Opera lui Dedja este o invitație de a rămâne copii în inimă, din partea unui om care, acționând astfel, a devenit un monument al literaturii pentru copii. Și nu numai pentru copii, aș spune...” Katerina Zukaro, Traducătoare, jurnalistă RAI 

„… Bedri Dedja, fondatorul literaturii pentru copii, Marele Prieten al copiilor, Umanistul poliedric, nu a pregetat până în ultima clipă să-şi dedice valoroasa sa contribuţie prezentului şi viitorului acestora. Opera sa poliedrică, ştiinţifică şi literară, va trăi pentru generaţiile viitoare ca o inestimabilă valoare a culturii noastre naţionale”. Dritëro Agolli, Scriitor, academician 

În opera lui Dedja sunt tratate probleme actuale acute, precum dictatura și democrația, războiul și pacea, terorismul și Europa unită, rolul științei și a informației contemporane la educarea corectă a copiilor care vor prelua ștafeta conducerii societății din viitor. Acest mesaj este transmis de către Bedri Dedja printr-o imaginație copleșitoare, prin motive plăcute și mai ales prin umor – una dintre importantele chei spre a deschide lumea copiilor”. Klara Kodra, critic literar 

Bedri Dedja era un autor înzestrat cu mari daruri creative. În opera sa voluminoasă, literară și științifică, s-au unit înaltele valori artistică și științifică cu marea valoarea umană. Aceste calități îi conferă perenitate operei unui creator, iar pe el în fac nemuritor.“ Rexhep Qosja, Academician, scriitor 

Creația lui Bedri Dedja intră în acel gen de literatură care te amuză când ești copil și te pune pe gânduri când ești adult“ Erdis Prifti Osmani, poetă, critic literar


Titlurile

Cele patru opere care vor fi publicate de Librarium Haemus într-o colană special înființată, sunt:

”Vitejiile lui Norocel Pistruiatul” (Heroizmat e Fatbardh Pikaloshit)

”O călătorie primejdioasă” (Një udhëtim i rrezikshëm)

”Președintele Planetei Roșii” (Presidenti i Planetit të Kuq)

”Puștii din blocul meu” (Kalamajtë e pallatit tim)


Primele trei cărți au fost traduse de Șerban Tabacu, iar al patrulea de Sanda Apostolescu.

Tehnoredactarea și supravegherea textelor originale: Dr. Edlira Dedja

Îngrijirea ediției, postfață și aparat critic: Acad. Kopi Kyçyku

Coperta și manopera: Küdesign

©Edlira Dedja


Avem toate motivele să credem că aceste opere ale lui Bedri Dedja îi vor încânta și pe micuții cititori ai limbii române, ocupând un loc de cinste în bibliotecile și în amintirile lor.  [HaemusPress '21]